การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

กรุงเทพและปริมณฑล

กล่องกระดาษ กล่องเบเกอรี่ สินค้าทั้งหมด2 กล่องกระดาษ กล่องเบเกอรี่

ต่างจังหวัด

ขนส่งสิบล้อ ค่าบริการไม่เกิน 100 บาท /ครั้ง (เนื่องจากส่งจำนวนเยอะ ขายส่ง)

**หมายเหตุลูกค้าต้องมารับที่ขนส่งจังหวัดนั้นๆ เอง