จานพลาสติก, จานกระดาษ

จานพลาสติก, จานกระดาษ

จานพลาสติก, จานกระดาษ, ถาดกระดาษ

PAPER & PLASTIC PLATE