ยี่ห้อ ไผ่กวนอิม

ยี่ห้อ ไผ่กวนอิม

ไม้เสียบ / ไม้จิ้ม / ไม้กลึง

ยี่ห้อ ไผ่กวนอิม