ยี่ห้อ TL

ยี่ห้อ TL

ล่องอาหาร / กล่องอาหารญี่ปุ่น / ชามบะหมี่ ฝา / กล่องสลัดและกล่องแซนวิช
กล่องอาหาร 1 ช่อง / กล่องอาหาร 2 ช่อง / กล่องอาหาร 3 ช่อง

ยี่ห้อ TL