ฝา

CATEGORIES

Tags

BP EPP Excel FANCY HTP MK ORO SCG SETEX STAR ฟลอยด์ SUPER WARE TL กล่อง กล่องเบเกอรี่ใส TL กล่องใส กล่องใส่อาหาร กล่องใส่อาหารประเภทต่างๆ กล่องใส่อาหารประเภทต่างๆ EPP กล่องใส่อาหารประเภทต่างๆ HTP กล่องใส่อาหารประเภทต่างๆ SUPER WARE จาน ช้อน ส้อม หลอด ทิชชู่ ถาด ถาดอาหาร STAR ฟลอยด์ ถาดอาหารกระดาษ, ถาดอาหารพลาสติก ถุงพลาสติกประเภทต่าง ๆ ถุงพลาสติกประเภทต่าง ๆ MK ถ้วย ถ้วยน้ำจิ้ม SETEX ถ้วยน้ำพลาสติก TL ถ้วยพลาสติก ถ้วยพลาสติก EPP ถ้วยใส่อาหาร, ถ้วยน้ำจิ้ม ถ้วยใส่อาหาร ถ้วยน้ำจิ้ม EPP บรรจุภัณฑ์เบเกอรี่ บรรจุภัณฑ์เบเกอรี่ BP บรรจุภัณฑ์เบเกอรี่ EXCEL ฝา ฝาปิดถ้วยน้ำประเภทต่าง ๆ สินค้าขายดี สินค้าอื่นๆ หลอด หลอดงอ อุปโภค เฟสท์บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้

ฝา

ฝาของเราทำจากวัสุดธรรมชาติไม่มีสารเคมีใดๆ